2022-06-22

 • Byte av internetleverantör. Vi byter internetleverantör 2-3 Juli. Viss störning av våra tjänster kan upplevas då. (Inga påminnelse-SMS påverkas av detta.)

2021-04-23

 • Nya versioner av Ebba, Edward och Hälsodeklarationsappen.
 • Edward med Sekretessmärkta daganteckningar.
 • Internetbokning! Nu kan patienterna boka/boka om tider själv i Ebba via Internet. Läs mer här.
 • Sidfot och sidbrytning i brevmallar/tidkort och fakturor/kvitton.
 • Personlig logga och sidfot i eBREV. Kontakta Pro Curis för mer info.

2020-12-11

 • Internetbokning! Från och med denna versionen kan man lägga in tider som patienter kan boka/avboka själva på internet. Läs mer om detta här.

2020-02-17

 • eBREV! Skicka eBREV direkt från Edward, Ebba och Mona.
 • Digital Signering av Brev med ePad i Edward.

2017-08- 16

 • Lansering av Pro Curis nya hemsida! (Den du är på just nu Lansering av Pro Curis nya hemsida! (Den du är på just nu ) )

2017-08- 16

 • Pro Curis ställer ut på SOF-kongressen i Sundsvall 30-31 Augusti . Vi kommer bland annat att visa vårt signaleringssystem PUSS. Vi ses där!
 • Lansering av Pro Curis nya hemsida! (Den du är på just nu

2017-04-27

 • Nya versioner av Edward, Ebba, Mona och Arion. Bland annat med stöd för Försäkringskassans nya version 4 som driftsätts 1 Maj. Även MinTandTid uppdaterad med förenklat utseende.

2017-01-26

 • Ny version av EbbaViewer. Nu visas namnet på fliken (tidboken) även om man klickat i att visa fler tidböcker än vad som får plats.

 2016-11-04

 • Nya versioner av: Arion, Ebba, Edward, Mona. Läs mer om detta under Produkter - Versionshistorik.

 2016-07-01

 • Nya versioner av: Arion, Ebba, Edward. Läs mer om detta under Produkter - Versionshistorik.

 2016-05-20

 • Nya versioner av: Edward, Mona. Läs mer om detta under Produkter - Versionshistorik.

 2015-11-27

 • Nya versioner av: Arion, Arne, Edward, Mona och Ebba. Läs mer om detta under Produkter - Versionshistorik.

 2015-11-06

 • Nya versioner av: Arion, Arne, Edward, Mona och Ebba. Läs mer om detta under Produkter - Versionshistorik.
 • EbbaViewer och MinTandTid! Två appar för Android och iOS där vårdgivare kan se sina tidböcker och patienterna sina tider hos tandläkaren! Läs mer om detta under Produkter – Versionshistorik – Ebba.
 • Direktlänk till EbbaViewer (för vårdgivaren) på Google Play och App Store.
 • Direktlänk till MinTandTid (för patienter/vårdnadshavare) på Google Play och App Store.

 2015-05-29

 • Externa Ärenden och eRecept!
 • Ny, enklare design i Mona!
 • Nya versioner av: Arion, Edward, Mona och Ebba.

 2015-01-09

 • Nya versioner av: Arion, Edward och Mona. Nu med stöd för moms på terapier i Edward och Mona.

 2014-11-12

 • Nya versioner av: Arne, Arion, Ebba, Edward, Mona, DICOMServer, ComPCDicom.dll, PCAbout.dll, PCProgressApp.exe med flera!

 2014-11-01

 • DICOMServer, Arne och Edward. Nu med JPEG2000 stöd.

 2014-09-08

 • Uppgraderat utvecklingsverktyg till Delphi XE7.

 2014-04-29

 • Påbörjat utveckling av Generation 5 av alla program.
  Detta blir en version där alla delar blir totalt integrerade med varandra. Ingen uppdelning på Edward, Mona, Ebba, Arne osv. Utan du loggar in i Pro Curis Suite och har sedan tillgång till de moduler som det finns licenser för och som den inloggande användaren har rättigheter till.
 • Edward blir Journalmodulen, Mona blir Ekonomimodulen, Arion blir Bildhanteringsmodulen, Ebba blir Tidbokningsmodulen och Arne blir Kefalometrimodulen. Planer finns även på Specialistmodul och Allmänmodul.
 • Alla modulerna använder samma formulär för gemensamma delar såsom "Användarregister", "Välj patient", "Om-rutan", "Licenshantering" osv.

 2014-02-20

 • Påbörjat utveckling av x64-bitars program.

 2013-11-05

 • Generation 4 av alla program släpps.