Arion är ett avancerat bildhanteringssystem för att hämta in, redigera och lagra digitala bilder såsom digitala foto och röntgenbilder.

Med Arion kan man hämta in de flesta på marknaden förekommande digitala bildformaten från digitala kameror, scanners, digitala röntgenutrustningar etc. Verktyget innehåller naturligtvis all den funktionalitet som behövs för att redigera digitala bilder.

Arion använder sig av DirectX vilket gör att all video och audio som Windows kan hantera även fungerar i Arion.

Arion har ett unikt system för arkivering av bilder och andra multimediafiler. Varje bild som hämtas in, kan sparas i egendefinierade kategorier. Dessa bildkategorier kan sedan användas vid uppföljning och specialstudier av enstaka bilder eller av bildserier.

Arion har stöd för lagring och läsning av bildinformation i DICOM-format. Som PACS rekommenderar vi Pro Curis egenutvecklade produkt.

Arion har bl. a. följande funktionalitet:

 • Hämta in bilder från analoga videokällor via Video For Windows.
 • Fullt DirectX stöd.
 • Hämta in bilder från filsystem eller klippbord.
 • Hämta in bilder från alla TWAIN- och WIA källor samt från digitalkameror med USB anslutning.
 • Hämta in bilder via direktkoppling till de flesta digitala röntgenapparater.
 • Sparar bilder i formaten JPG, TIF, BMP, TGA, PNG samt DICOM.
 • Bilderna kan sparas på olika flikar. På varje flik ryms som standard 18 bilder. (800 * 600 upplösning). Endast hårddiskutrymmet begränsar hur många bilder som kan sparas till varje patient.
 • Krypteringsfunktion med krypteringsnycklar för varje enskild bild.
 • Ett stort antal bildbehandlingsverktyg: gammakorrigering, ändra ljusstyrka, kontrast, invertera, gör om till gråskala, filter, skala om m.m.
 • Skapa egna mycket kraftfulla filter med upp till 7 * 7 pixlar stora matriser.
 • Bildserietagning, bestäm i förväg en serie bilder som automatiskt sparas.
 • Bildgruppering, (hängning av bilder) skapa egna flikar med önskade bildtyper.
 • Rita på bild (overlay)

Samtliga produkter från Pro Curis kan uppdateras via Internet med automatik.

aa