Versionshistorik Arion G4

Ladda ner senaste versionen

2018-11-01 version 4.71.3

 • Byggt om export av DICOM-bilder så att ICONen inte finns med/kan väljas bort. Detta för att vissa DICOM-bildvisare inte kan hantera detta.
 • Bildgrupperingsflikar kunde, felaktig, döljas om det fanns en arkivflik med samma nummer som döljts. Detta är åtgärdat..

2018-10-11 version 4.71.1

 • Vid export av bilder till mapp, fås numera en fråga om personnummer skall ingå i filnamnet. Även bildens datum läggs till i filnamnet.

2018-09-03 version 4.71.0

 • I Systemregistret – Bildserier kan man numera välja en röntgenkopplingsmodul direkt på bildserien. OBS! Röntgenkopplingen måste vara inlagd som ”Global” för att visas i listan. Denna röntgenmodul startas sedan automatiskt när bildserien aktiveras.
 • Vid användning av DICOM kan man numera se bilder som hör ihop, det vill säga som sparats utifrån samma bild med ”Spara ny”-knappen. Funktionen går att stänga av i Systemregistret – Bilder – DICOM.
 • I Bildeditorn finns en ny knapp ”Återställ” som återställer bilden till så som den var när den laddades. Finns även under Redigera menyn.
 • Vid användning av DICOM: om man i Bildeditorn redigerade VOILUT så redigerades miniatyrbilden alltid. Även om man stängde utan att spara. Detta är åtgärdat.
 • Förut gick det inte att byta bild inne i Bildeditorn med ”Föregående/Nästa” knapparna på en bildgrupperingsflik. Detta går numera. Hänsyn tas till vilket Gruppnummer bilderna tillhör.
 • Ny kryssruta i Systemregistret - Bilder - DICOM. Visa "Kategori saknas"-flik. Ikryssad som standard. Kryssa ur för att dölja fliken som visar DICOM-bilder som saknar data i TAGgen ImageComments (Kategori).
 • Ny kryssruta i Systemregistret - Bilder - DICOM. Sök automatiskt efter bilder som hör ihop. Om denna kryssas i så söker Arion automatiskt efter bilder med samma StudyUID, SerieUID, Datum och klockslag. Funktionen finns även i Bildeditorn under menyn Bildverktyg.
 • Byggt om funktionen "Visa alla med detta datum" som visas då man högerklickar på ett bildgrupperingsobjekt. Förut togs ALLA bilder med valt datum fram. Numera tas bara bilder med samma datum som har samma gruppnummer.
 • Om man högerklickade på ett bildgrupperingsobjekt och valde "Visa alla med detta datum" fick man ibland ett felmeddelande. Detta är åtgärdat.

2018-06-11 version 4.70.2

 • Byggt in stöd för Pro Curis Suite Server på bildkataloger.
 • I vissa databaser fick man fel när tabellen PATBILDER skulle öppnas. "Ambiguos column name LOPNR". (Felet introducerades i version 4.60.0) Detta är åtgärdat.

2018-05-24 version 4.70.0

 • Byggt in GDPR-Admin formulär. Här kan man skriva ut/exportera all data/alla bilder på en patient och/eller radera all data/alla bilder på en patient.
 • Byggt bort användandet av de externa DLL:erna ssleay32.dll och libeay32.dll.
 • Rättat ett fel i Bildgrupperingsfliks-editorn.

2018-03-28 version 4.65.0

 • DICOM. Numera appliceras eventuella VOILUT-Sekvenser (en sorts filter för att förbättra bilden) automatiskt då en DICOM-bild laddas. För att byta mellan inget filter/standard/manuellt tryck F11 eller Bildverktyg - Visningsläge inne i Bildredigeraren. OBS! Funktionen kräver ComPCDicom.dll version 2006 eller senare.
 • I Bildredigeraren. Om man stängde en verktygspanel med krysset så sparades inte inställningen till nästa gång man öppnade Bildredigeraren. Detta är åtgärdat.
 • Nytt utvecklingsverktyg. Från och med nu används Embarcadero Delphi 10.2.2 Tokyo.

2018-01-26 version 4.60.5

 • DICOM-bilder som sparades med bildredigeraren fick inte den/de kategori/er som valts automatiskt då SOP-Klass/Modality valdes. Felet introducerades i version 4.60.0. Bilder som sparats mellan dessa versioner måste redigeras manuellt i efterhand.
 • Ny DICOM-flik. Om patienten har bilder som saknar kategori visas en ny flik "Kategori saknas", och en ballongdialog visas och informerar användaren om detta.
 • I Bildrapport DICOM har det tillkommit funktioner för att spara och ladda listan med bilder (välj Lista och högerklicka sedan i listan med rapportresultatet).

2017-12-20 version 4.60.0

 • Ny verktygspanel har tillkommit i Bildredigeraren där man kan ändra ljusstyrka/kontrast och utföra filter direkt utan att gå via F7 (Visa - Ljusstyrka/Kontrast). Högerklicka på filterknapparna för att koppla önskat filter. Sparas i databasen per användare. (Så användaren får samma filter på knapparna oavsett dator på kliniken).
 • I Bildredigeraren har även möjligheten att arbeta med odockade verktygspaneler tillkommit. Klicka på Visa - Återställ position på verktygspanelerna - Odockat för att ladda standardutseendet för odockat. Dubbelklicka på verktygspanelerna för att öppna/stänga dem. Flytta dem med vänster musknapp.
 • Bildredigeraren är ombyggd så att den kan flyttas direkt även om den är maximerad.
 • Vid högerklick på en bild för att byta flik visades även dolda flikar. Detta är åtgärdat.
 • Byggt in #runas# i verktygsknappar som gör att ett program kan köras som Admin.
 • Då en DICOM-bild lades till visades en dialog om att uppgifterna (namn och personnummer) inte stämde med aktuell patient. Denna kontroll har blivit bättre och dialogen visas inte längre om ingen information alls finns i den importerade DICOM-bilden.
 • Bildgrupperingsredigeraren har fått fler funktioner. Dels går det numera att hålla inne CTRL och klicka på flera bildgrupperingsobjekt (markera flera), och sedan sätta egenskaper på alla markerade samtidigt. Det har även tillkommit Autoförhandsvisa bilden och Antal sekunder under Efterbehandling. Så, när en bild sparas direkt i det aktuella bildgrupperingsobjektet så visas bilden i fullskärm så länge man ställt in. (Om man sätter 0 sekunder så visas den tills man själv stänger fönstret.)
 • Globala röntgen-moduler. I Systemregistret - Bilder går det numera att lägga upp Röntgenkopplingsmoduler som är globala. Dessa sparas i databasen och kan användas av alla klientdatorer/bildgrupperingar. I bildgrupperingsredigeraren högerklickar man för att välja röntgenmodul. Det går sedan att klicka i ovankant på bildgrupperingsobjektet för att starta röntgenkopplingsmodulen och spara bild direkt till Arion utan att behöva klicka på fler ställen.
 • Redigera bildkategori. I Systemregistret - Bilder - Bildkategorier har en ny knapp tillkommit Ändra. Där går det numera att ändra namnet på en kategori. Det går även att koppla en bild till en bildkategori. Denna bild visas i bildgrupperingsobjekt som bakgrundsbild då patienten inte har några bilder sparade med den aktuella kategorin.
 • Flera bildserier för bildredigeraren i DICOM. På bildserier har det tillkommit en kryssruta Visa endast i bildredigeraren. Denna har betydelsen att man numera kan skapa flera bildserier som kan användas då DICOM-bilder sparas. Om det finns flera bildserier med denna ikryssad kan användaren välja vilken som skall användas. Inställningen sparas per dator. Dessa bildserier visas dessutom inte under Arkivfliken - Ta bildserie.
 • Importera bild - från fil har byggts om. På varje bild visas numera en "Spara nu" knapp. Detta för att underlätta eventuell bildserietagning. "Spara nu" gör att bilden sparas direkt och bildserietagningsfönstret hoppar ett steg så att man enkelt ser vilken nästa bild blir.
 • I Bildredigeraren har det tillkommit ett nytt visuellt verktyg för att redigera VOI/LUT på röntgenbilder med mer än 8 bitars gråskala. Bildverktyget visas automatiskt då man ställer in Manuell VOI/LUT och lägger sig i ovankant på bilden.
 • Rotera/spegelvänd bilder direkt på miniatyrbilden på fliken. Nya funktioner för att rotera/spegelvända bilder direkt på Arkivflikarna. Både vanliga bilder och DICOM-bilder går att roteras/spegelvändas. DICOM-bilder kräver dock compcdicom.dll version 2005 eller nyare. Alla med skrivrätt får rotera/spegelvända bilder som ej är sparade. Bilder som är sparade aktuell dag får rotera/spegelvända av alla med skrivrätt. Bilder sparade tidigare får endast rotera/spegelvända av systemanvändare eller användare med rättighet att radera signerade bilder.

2017-08-25 version 4.50.0

 • Rättat fel då röntgenbilder sparades med bildserietagning på Windows 7 (eller nyare) dator. Om fler än 9 bilder sparades på en gång så sorterades bilderna fel. Detta är åtgärdat.

2017-04-27 version 4.21.0

 • Stöd för att skriva text med olika teckensnitt i Varning. (Styrs från Edward)
 • Infört informationsruta som visas då specialversion ökas.

2016-11-04 version 4.20.0

 • Uppgraderad till Delphi 10.1 Berlin.
 • Byggt om så att det inte längre går att redigera och spara nya bilder samtidigt på Arkiv-fliken.
 • Byggt om Varning och Grattis-rutorna så att de inte längre är modala och kan hamna bakom och därmed låsa Arion i vissa lägen.

2016-07-01 version 4.17.0

 • DICOM. Bilder sorteras numera både på datum och klockslag. Eventuellt klockslag hämtas i följande ordning: motsvarande klockslags-TAG för vald datum-TAG, AcquisitionTime, ContentTime, SeriesTime, StudyTime, InstanceCreateinTime. Om inget klockslag hittas så fungerar systemet som förut, det vill säga sortering på vald datum-TAG.
 • Vårdgivare kan numera inaktiveras även om de är upplagda som användare. Dock måste användaren inaktiveras först.

2016-03-15 version 4.16.0

 • DICOM. Bildladdning från PACS enligt Study-modellen har snabbats upp/byggts om. Nu hämtas bara de DICOMobjekt med modalitet/SOP-klass som visas i Systemregistret i Arion.
 • Arionfloater. Inställning i Systemregistret – Övrigt har tillkommit för att hindra Arionfloater att byta patient automatiskt. Inställningen sparas i databasen och gäller alla i Systemet. Kräver T4-floater version 4.10.0 eller nyare.
 • Bildredigeraren – DICOM. Förut kontrollerades om den laddade DICOM-bilden hade en originalbild att ladda. Då tändes ”Återställ”-menyalternativet upp. Detta är flyttat till ”Återställ”-knappen för att inte söka i onödan mot DICOM-servrar/dir.

2015-11-27 version 4.15.4

 • Inloggning via Active Directory. Då Active Directory och LDAP användes som inloggning fick man ett felmeddelande och man kom inte in i systemet. Detta är åtgärdat.
 • Nya teman har tillkommit. Bland annat Copper, Diamond, Jet.

2015-11-23 version 4.15.2

 • Databasrättning. Då Arion körde i egen databas uppstod hos vissa kunder ett databasfel vid inloggning. Detta är åtgärdat.
 • Då tema användes visades inte den valda färgen rätt på DICOM-Servrar och DICOM-Dir i Systemregistret. Detta är åtgärdat.

2015-11-06 version 4.15.0

 • Uppgraderad till Delphi 10 Seattle.
 • Nya teman har tillkommit. Bland annat Sky, Windows 10.
 • DICOM. Hämtning av DICOMobject med Study-modellen har byggts om så att även object utan SOPClassUID hämtas. (Till exempel Effica PACS)

2015-06-11 version 4.10.3

 • Systemregister för Ordinära användare. Nu kan även Ordinära användare komma åt de delar av Systemregistret som gäller den inloggade användaren. (Saker som sparas i registret på datorn). Menyn heter Inställningar – Diverse inställningar. Exempel på inställningar som går att redigera: sökvägar för rapporter, twain, röntgen. Egna bildgrupperingar. Den egna vårdgivaren. Med mera.
 • Bildrapporterna har fått mer funktionalitet. Numera går det att markera bilder i rapportsvaret och högerklicka – Jämför markerade bilder. (Upp till 8 bilder kan jämföras samtidigt) Det går även att radera bilder ur rapportsvaret (inte permanent). Det går alltså att radera icke önskvärda bilder vid till exempel export eller bildspel.
 • Radera DICOM-bilder. Numera kan även användare utan rättighet att radera bilder, radera bilder sparade den aktuella dagen. (StudyDate)

2015-05-29 version 4.10.0

 • Active Directory uppdatering. I Windows 7/8/8.1 var det möjligt för den, i Windows, inloggade användaren att logga in i Arion med blankt lösenord. Detta är åtgärdat.
 • Bildredigeraren. Ny snabbfunktion har tillkommit: Rotera bilden valfritt. För att aktivera funktionen, klicka på Rotera bild i effektpanelen, eller håll nere både vänster och höger musknappar. Dra sedan musen i sidled för att rotera. Tryck på Escape för att återställa bilden som den var innan rotering.

2015-01-09 version 4.02.5

 • Stöd för läsning av JPEG2000 filformat. (Då bilder läggs till. Filerna måste ha filändelsen .JP2 eller .J2K)
 • Åtgärdat ett fel då bilder lades till i ett bildgrupperingsobjekt med dra-och-släpp eller högerklick. Om det var inställt att bilder skulle sparas som JPEG2000 i DICOM kom ett felmeddelande om att bilden inte kunde visas. Bilden sparades men visades inte korrekt förrän fliken laddades om med Spara eller Ångra. Detta är åtgärdat.
 • Export till HTML har byggts om så att filnamnen blir mer unika. Förut namngavs bilderna efter ett löpnummer som nollställdes varje gång funktionen anropades. Numera inkluderas originalfilnamnet.
 • Byggt in ny egenskap på ett bildgrupperingsobjekt; Efterbehandling. Här kan samma funktioner väljas som på en Bildserie. Till exempel göra om till gråskala. Alla bilder som släpps och sparas på Bildgrupperingsobjektet görs då om till gråskala.
 • Ny inställning på DICOMServer/DICOMDir. Om JPEG2000 väljs som Transfersyntax då bilder sparas, sparades dessa alltid som YBR_RCT. Numera går det att välja RGB. Detta rekommenderas dock inte, då RGB blir större filer och/eller sämre bildkvalitet. Använd endast detta i kompatibilitetssyfte!

2014-11-13 version 4.02.0

 •  Stöd för JPEG2000 då bilder sparas/hämtas i DICOM. Tillsammans med nya compcdicom.dll 2.00.1 finns numera fullt stöd för JPEG2000, JPEG2000LossLess, RLE, ZLIB, JPEG. Det går att göra separata inställningar per DICOMServer/DICOMDir på standard-TransferSyntax. Både för RGB och Gråskalebilder (foton och röntgen-bilder). Packningsgraden för JPEG2000 går att ställa efter önskat läge 0-100%.
 • Uppgraderad till Delphi XE7.
 • Två nya teman har tillkommit.
 • Ny Om-ruta som visar versioner på alla Pro Curis Suite filer.
 • Om-rutans bakgrundsbild följer årstiderna.
 • I Om-rutan kan man numera klicka på versionsnumret för att komma till denna sidan direkt.

2014-03-04 version 4.01.0

 • Numera kan Arion spara alla sorters dokument på Arkiv-fliken. Till exempel, Word, Excel, PDF. Dock måste program finnas installerat som kan visa den sparade filtypen. Om till exempel PDF skall kunna sparas måste Acrobat Reader finnas installerat på datorn. Filerna sparas precis som bilder i den aktiva bildkatalogen. Om originalfil är ikryssad så sparas dokumenten även som original-fil. Gå till fliken Arkiv, klicka på Lägg till bild... och välj längst ner Lägg till valfri fil... En eller flera filer kan markeras. Det skapas då röda thumbnails. Dubbelklicka på en av dem och välj kategori och spara. För att titta på en sparad fil; dubbelklicka på den. Det går även att dra och släppa filer rakt in i ett bildgrupperingsobjekt. Ett tips är att definiera några bildkategorier i Systemregistret först. Filer som sparas visas även på Bildrapporten.
 • Om DICOM användes och patienten inte hade några bilder alls sparade och man gick in på en bildgrupperingsflik så fick man ett fel. Detta är åtgärdat.

2014-01-30 version 4.00.2

 • Icke-DICOM-Bilder som sparades med Bildserie-funktionen visade dagens datum på thumbnailen. Datat i databasen sparades rätt men thumbnailen visade alltid dagens datum. Detta på grund av nya finesser i G4 som läser av datum och klockslag fån den importerade filen. Tyvärr så blev det fel då thumbnailen skulle skapas när även klockslaget var med och då används defaultdatumet som är dagens. Detta är alltså åtgärdat i Arion 4.00.2.

aa