- Edward
- Ebba
- PaLo
- MinTandTid
- EbbaViewer
- Arne
- Mona
- Arion
- DICOM
- SMS-påminnelse
- PUSS
- Befolkningsregisterkoppling
- Ftv inloggning
- Hälsoapp
- Kopplingsprogram

Versionshistorik Arion G4

Ladda ner senaste versionen

2017-08-25 version 4.50.0

 • Rättat fel då röntgenbilder sparades med bildserietagning på Windows 7 (eller nyare) dator. Om fler än 9 bilder sparades på en gång så sorterades bilderna fel. Detta är åtgärdat.

2017-04-27 version 4.21.0

 • Stöd för att skriva text med olika teckensnitt i Varning. (Styrs från Edward)
 • Infört informationsruta som visas då specialversion ökas.

2016-11-04 version 4.20.0

 • Uppgraderad till Delphi 10.1 Berlin.
 • Byggt om så att det inte längre går att redigera och spara nya bilder samtidigt på Arkiv-fliken.
 • Byggt om Varning och Grattis-rutorna så att de inte längre är modala och kan hamna bakom och därmed låsa Arion i vissa lägen.

2016-07-01 version 4.17.0

 • DICOM. Bilder sorteras numera både på datum och klockslag. Eventuellt klockslag hämtas i följande ordning: motsvarande klockslags-TAG för vald datum-TAG, AcquisitionTime, ContentTime, SeriesTime, StudyTime, InstanceCreateinTime. Om inget klockslag hittas så fungerar systemet som förut, det vill säga sortering på vald datum-TAG.
 • Vårdgivare kan numera inaktiveras även om de är upplagda som användare. Dock måste användaren inaktiveras först.

2016-03-15 version 4.16.0

 • DICOM. Bildladdning från PACS enligt Study-modellen har snabbats upp/byggts om. Nu hämtas bara de DICOMobjekt med modalitet/SOP-klass som visas i Systemregistret i Arion.
 • Arionfloater. Inställning i Systemregistret – Övrigt har tillkommit för att hindra Arionfloater att byta patient automatiskt. Inställningen sparas i databasen och gäller alla i Systemet. Kräver T4-floater version 4.10.0 eller nyare.
 • Bildredigeraren – DICOM. Förut kontrollerades om den laddade DICOM-bilden hade en originalbild att ladda. Då tändes ”Återställ”-menyalternativet upp. Detta är flyttat till ”Återställ”-knappen för att inte söka i onödan mot DICOM-servrar/dir.

2015-11-27 version 4.15.4

 • Inloggning via Active Directory. Då Active Directory och LDAP användes som inloggning fick man ett felmeddelande och man kom inte in i systemet. Detta är åtgärdat.
 • Nya teman har tillkommit. Bland annat Copper, Diamond, Jet.

2015-11-23 version 4.15.2

 • Databasrättning. Då Arion körde i egen databas uppstod hos vissa kunder ett databasfel vid inloggning. Detta är åtgärdat.
 • Då tema användes visades inte den valda färgen rätt på DICOM-Servrar och DICOM-Dir i Systemregistret. Detta är åtgärdat.

2015-11-06 version 4.15.0

 • Uppgraderad till Delphi 10 Seattle.
 • Nya teman har tillkommit. Bland annat Sky, Windows 10.
 • DICOM. Hämtning av DICOMobject med Study-modellen har byggts om så att även object utan SOPClassUID hämtas. (Till exempel Effica PACS)

2015-06-11 version 4.10.3

 • Systemregister för Ordinära användare. Nu kan även Ordinära användare komma åt de delar av Systemregistret som gäller den inloggade användaren. (Saker som sparas i registret på datorn). Menyn heter Inställningar – Diverse inställningar. Exempel på inställningar som går att redigera: sökvägar för rapporter, twain, röntgen. Egna bildgrupperingar. Den egna vårdgivaren. Med mera.
 • Bildrapporterna har fått mer funktionalitet. Numera går det att markera bilder i rapportsvaret och högerklicka – Jämför markerade bilder. (Upp till 8 bilder kan jämföras samtidigt) Det går även att radera bilder ur rapportsvaret (inte permanent). Det går alltså att radera icke önskvärda bilder vid till exempel export eller bildspel.
 • Radera DICOM-bilder. Numera kan även användare utan rättighet att radera bilder, radera bilder sparade den aktuella dagen. (StudyDate)

2015-05-29 version 4.10.0

 • Active Directory uppdatering. I Windows 7/8/8.1 var det möjligt för den, i Windows, inloggade användaren att logga in i Arion med blankt lösenord. Detta är åtgärdat.
 • Bildredigeraren. Ny snabbfunktion har tillkommit: Rotera bilden valfritt. För att aktivera funktionen, klicka på Rotera bild i effektpanelen, eller håll nere både vänster och höger musknappar. Dra sedan musen i sidled för att rotera. Tryck på Escape för att återställa bilden som den var innan rotering.

2015-01-09 version 4.02.5

 • Stöd för läsning av JPEG2000 filformat. (Då bilder läggs till. Filerna måste ha filändelsen .JP2 eller .J2K)
 • Åtgärdat ett fel då bilder lades till i ett bildgrupperingsobjekt med dra-och-släpp eller högerklick. Om det var inställt att bilder skulle sparas som JPEG2000 i DICOM kom ett felmeddelande om att bilden inte kunde visas. Bilden sparades men visades inte korrekt förrän fliken laddades om med Spara eller Ångra. Detta är åtgärdat.
 • Export till HTML har byggts om så att filnamnen blir mer unika. Förut namngavs bilderna efter ett löpnummer som nollställdes varje gång funktionen anropades. Numera inkluderas originalfilnamnet.
 • Byggt in ny egenskap på ett bildgrupperingsobjekt; Efterbehandling. Här kan samma funktioner väljas som på en Bildserie. Till exempel göra om till gråskala. Alla bilder som släpps och sparas på Bildgrupperingsobjektet görs då om till gråskala.
 • Ny inställning på DICOMServer/DICOMDir. Om JPEG2000 väljs som Transfersyntax då bilder sparas, sparades dessa alltid som YBR_RCT. Numera går det att välja RGB. Detta rekommenderas dock inte, då RGB blir större filer och/eller sämre bildkvalitet. Använd endast detta i kompatibilitetssyfte!

2014-11-13 version 4.02.0

 •  Stöd för JPEG2000 då bilder sparas/hämtas i DICOM. Tillsammans med nya compcdicom.dll 2.00.1 finns numera fullt stöd för JPEG2000, JPEG2000LossLess, RLE, ZLIB, JPEG. Det går att göra separata inställningar per DICOMServer/DICOMDir på standard-TransferSyntax. Både för RGB och Gråskalebilder (foton och röntgen-bilder). Packningsgraden för JPEG2000 går att ställa efter önskat läge 0-100%.
 • Uppgraderad till Delphi XE7.
 • Två nya teman har tillkommit.
 • Ny Om-ruta som visar versioner på alla Pro Curis Suite filer.
 • Om-rutans bakgrundsbild följer årstiderna.
 • I Om-rutan kan man numera klicka på versionsnumret för att komma till denna sidan direkt.

2014-03-04 version 4.01.0

 • Numera kan Arion spara alla sorters dokument på Arkiv-fliken. Till exempel, Word, Excel, PDF. Dock måste program finnas installerat som kan visa den sparade filtypen. Om till exempel PDF skall kunna sparas måste Acrobat Reader finnas installerat på datorn. Filerna sparas precis som bilder i den aktiva bildkatalogen. Om originalfil är ikryssad så sparas dokumenten även som original-fil. Gå till fliken Arkiv, klicka på Lägg till bild... och välj längst ner Lägg till valfri fil... En eller flera filer kan markeras. Det skapas då röda thumbnails. Dubbelklicka på en av dem och välj kategori och spara. För att titta på en sparad fil; dubbelklicka på den. Det går även att dra och släppa filer rakt in i ett bildgrupperingsobjekt. Ett tips är att definiera några bildkategorier i Systemregistret först. Filer som sparas visas även på Bildrapporten.
 • Om DICOM användes och patienten inte hade några bilder alls sparade och man gick in på en bildgrupperingsflik så fick man ett fel. Detta är åtgärdat.

2014-01-30 version 4.00.2

 • Icke-DICOM-Bilder som sparades med Bildserie-funktionen visade dagens datum på thumbnailen. Datat i databasen sparades rätt men thumbnailen visade alltid dagens datum. Detta på grund av nya finesser i G4 som läser av datum och klockslag fån den importerade filen. Tyvärr så blev det fel då thumbnailen skulle skapas när även klockslaget var med och då används defaultdatumet som är dagens. Detta är alltså åtgärdat i Arion 4.00.2.

aa