Arne är ett avancerat verktyg framtaget för ortodontister och käkkirurger som arbetar med kefalometri.

Arne är en modul till Edward och Arion.

Arne har bl. a. följande funktionalitet:

 • Mjukvävnadsförflyttning och prediction av profilfoto.
 • Enkelt att skapa egna analyser.
 • Bildserier med export till AVI och DICOM.
 • Möjlighet att få punkterna upplästa vid utpunktning. (Talsyntes som läser upp punkternas namn).
 • Superponering på röntgenbilder med möjlighet att själv välja centreringspunkt och rotationspunkt. Upp till 10 analyser kan superponeras samtidigt, alla med var sin färg.
 • Möjlighet att välja centreringspunkt och rotationspunkt direkt på röntgenbilderna vid Superponering.
 • Funktion för avståndsmätning och vinkelmätning etc.
 • Avancerad bildredigering via gammakorrigering, ljusstyrka, kontrast, invertera etc.
 • Mätpunkter kan flyttas i ”realtid”. Det vill säga att när mätpunkten flyttas, uppdateras mätvärdena samtidigt.
 • Kraftfull prediktionshantering.
 • Funktion för att ändra mätpunkter, färg och storlek.
 • Funktioner för att rita streck, beräkna vinkel, beräkna avstånd, rita tänder etc.
 • Möjlighet att Importera/Exportera analyser, standarddeviationer, analystyper samt mätpunkternas placering.
 • Inbyggd kalkylator.
 • Avancerad 2-bilds-superponering.
 • Avancerade utskrifter.

Samtliga produkter från Pro Curis kan uppdateras via Internet med automatik.

aa