Versionshistorik Arne G4

Ladda ner senaste versionen

2018-05-24 version 4.70.0

 • Byggt bort användandet av de externa DLL:erna ssleay32.dll och libeay32.dll.
 • Förberett för GDPR.

2018-03-28 version 4.65.0

 • DICOM. Numera appliceras eventuella VOILUT-Sekvenser (en sorts filter för att förbättra bilden) automatiskt då en DICOM-bild laddas. OBS! Funktionen kräver ComPCDicom.dll version 2006 eller senare.
 • Möjlighet att Spara en Superponering. Man väljer som vanligt de analyser som skall superponeras, väljer rotations- och centreringspunkt. Sedan trycker man på Spara knappen under Sparade superponeringar och ger den ett namn. Analysens namn föreslås. För att ladda en sparad superponering dubbelklickar man på den. För att radera, tryck på raderaknappen under Sparade superponeringar.
 • Nytt utvecklingsverktyg. Från och med nu används Embarcadero Delphi 10.2.2 Tokyo.

2016-03-15 version 4.16.0

 • Flimmer. I vissa lägen flimrade Arne då punkter/regioner flyttades i realtid. Detta är åtgärdat. (Felet introducerades i 4.15.4)
 • Precisionsförflyttning av Region har tillkommit.
 • Fel har åtgärdats vid växling Röntgenanalys/Mjukvävnad då Profilfoto sattes ut ovanpå röntgenbild för att göra en prediktion.
 • DICOM. Bildladdning från PACS enligt Study-modellen har snabbats upp/byggts om. Nu hämtas bara de DICOMobjekt med modalitet/SOP-klass som visas i Systemregistret i Edward/Arion.

2015-11-27 version 4.15.4

 • Inloggning via Active Directory. Då Active Directory och LDAP användes som inloggning fick man ett felmeddelande och man kom inte in i systemet. Detta är åtgärdat.
 • Nya teman har tillkommit. Bland annat Copper, Diamond, Jet.

2015-11-06 version 4.15.0

 • Uppgraderad till Delphi 10 Seattle.
 • Nya teman har tillkommit. Bland annat Sky, Windows 10.
 • DICOM. Hämtning av DICOMobjekt med Study-modellen har byggts om så att även objekt utan SOPClassUID hämtas. (Till exempel Effica PACS)

2014-11-13 version 4.00.5

 • Uppgraderad till Delphi XE7.
 • Två nya teman har tillkommit.
 • Ny Om-ruta som visar versioner på alla Pro Curis Suite filer.
 • Om-rutans bakgrundsbild följer årstiderna.
 • I Om-rutan kan man numera klicka på versionsnumret för att komma till denna sidan direkt.

aa