Ebba är ett tidbokningssystem som ger en snabb överblick över bokningar och scheman för flera användare simultant.

Ebba är lättanvänt och kan med fördel användas tillsammans med övriga produkter från Pro Curis som t ex Edward och Paul.

Ebba använder färger och avancerade sökalgoritmer i syfte att göra systemet mer flexibelt och mer lättanvänt.

Ebba har bl. a. följande funktionalitet:

 • Kan visa kalendern från en dag till 3 månader.
 • Det finns ingen begränsning på antal resurser/ tidböcker.
 • Varje tidbok kan ha sina egna bokningsmallar, färger och tider.
 • Möjlighet att ändra skrivarinställningar för varje rapport.
 • Välja mellan vilka tidsintervall som tidboken skall visas på.
 • Möjlighet att ändra utseende på tidböckernas namn, färg, tidlappar, brev samt bokningar.
 • Möjlighet att lägga personliga scheman.
 • Fyra olika möjligheter till bokningar: patientbokningar, personliga bokningar, planerings schema och generellt schema.
 • Skapar automatiskt daganteckningar till Edward och Paul.
 • Funktion för att skicka SMS-påminnelse till patienterna.
 • Möjlighet att koppla en pekskärm till Tidboken som gör att patienterna själv kan logga in sig i systemet. Detta påvisas i Tidboken och tolkas som att patienten nu har anlänt kliniken. Detta sparar tid i de receptioner som annars måste göra detta manuellt.
 • Det går att söka lediga tider till patienter 2 år framåt i tiden.
 • Möjlighet att söka upp tider på patienten som gjort av med sin tidlapp eller glömt när de skulle besöka kliniken.
 • Diverse rapporter.

Samtliga produkter från Pro Curis kan uppdateras via Internet med automatik.

aa