Edward är ett journalsystem, specialgjort för ortodontister och är det enda fullständiga journalsystemet på den svenska marknaden. Vi är idag marknadsledande inom segmentet ortodonti.

Edward är utvecklat för svenska ortodontikliniker med hjälp av svenska ortodontister vilket innebär att övergången från manuella rutiner till datoriserade rutiner är väldigt enkel och smärtfri.

Edward kan anpassas när det gäller kopplingar till andra system som t ex digital röntgen och andra patientadministrativa system som är unika för varje klinik.

Edward har bl. a. följande funktionalitet:

 • Hantering av konsult- och specialistpatienter.
 • Journal- och daganteckningar för både konsult och specialistpatienter.
 • Remisser, brev, intyg m.m.
 • Bevakning av remissvar samt digitala remisser.
 • Signeringsbevakning.
 • Fullständig bildhantering avseende röntgenbilder, digitala foto, bilder från scanner, video, DICOM etc.
 • Komplett Terapiplanering med koppling till Tanden och Mona.
 • Operationsplanering.
 • Verksamhetsrapporter/Kvalitetsuppföljning.
 • Diagnos och terapiregistrering med uppföljning.
 • Spårbarhet bakåt på patient vad gäller material, leverantörer m.m.
 • Kallelser från kölista och annan bevakning t ex på förutbestämd kallelsetid.
 • Kopplingar till Pro Curis Tidboken (Ebba), Kefalometri (Arne), tandvårdsräkning (Mona) och kopplingar till CTAKT-link, T4, Effica, OPUS och Carita.
 • Statistik för befintliga rapporter och en inbyggd rapportgenerator.
 • Avancerad Hälsodeklaration med tobaksjournal, sjukdomar och medicinering.
 • Prissättning av terapier samt en komplett modul för tandvårdsräkning (Mona) med koppling till Försäkringskassans nya system, Tanden.
 • Som tillval finns kopplingar till befolkningsregister, digitala röntgenutrustningar

Samtliga produkter från Pro Curis kan uppdateras via Internet med automatik.

aa