FTV Inloggning är en modifierad variant av EDWARDG3 och är anpassad för att användas inom Folktandvården, i syfte att koppla ihop ortodontikliniken och Folktandvårdskliniken.

Tanken med FTV-inloggningen är, att folktandvårdskliniken registrerar patienterna, eftersom det är deras patient. FTV sätter dem på kö och kallar dem till konsultation i samarbete med ortodontikliniken. Fördelen med detta är, att folktandvårdskliniken inte behöver vänta på remissvaren från sin ortodontiklink, utan hela tiden har aktuella uppgifter om sin patient.

FTV-inloggningen har bl. a. följande funktionalitet:

 • Hantering av konsult- och även specialistpatienter, om TR kliniken tillåter.
 • Journal- och daganteckningar för både konsult och specialistpatienter, om TR kliniken tillåter.
 • Remisser, brev, intyg m.m. - bevakning av remissvar samt digitala remisser.
 • Signeringsbevakning.
 • Fullständig bildhantering avseende röntgenbilder, digitala foto, bilder från scanner, DICOM etc.
 • Operationsplanering.
 • Diagnos och terapiregistrering med uppföljning för konsult och specialister, om TR kliniken tillåter.
 • Spårbarhet bakåt på patient vad gäller material, leverantörer m.m.
 • Kallelser från kölista och annan bevakning t ex på förutbestämd kallelsetid.
 • Kopplingar till Pro Curis Tidbok (Ebba), Kefalometri (ARNE) och kopplingar till CTAKT-link, T4, Effica, Carita och OPUS.
 • Statistik för befintliga rapporter.
 • Prissättning av terapier samt en komplett modul för tandvårdsräkning (Knut).
 • Som tillval finns kopplingar till befolkningsregister, digitala röntgenutrustningar etc.

Samtliga produkter från Pro Curis kan uppdateras via Internet med automatik.

aa