Hälsoapp för Windows pekplatta.

Med Hälsoappen på en Windows pekplatta fyller patienten enkelt i sin egen hälsodeklaration i lugn och ro som sedan med automatik sparas in i databasen och ses i Edward på fliken Journal - Hälsodeklaration. Hälsodeklarationen visas även i Anamnesen som text med olika färger beroende på vilka frågor i hälsodeklarationen som är besvarade/ej besvarade, samt besvarade med Ja/Nej.

Hälsoappen kräver att kliniken har WiFi så att pekplattan kan ansluta till servern.

Samtliga produkter från Pro Curis kan uppdateras via Internet med automatik.

aa