- Edward
- Ebba
- PaLo
- MinTandTid
- EbbaViewer
- Arne
- Mona
- Arion
- DICOM
- SMS-påminnelse
- PUSS
- Befolkningsregisterkoppling
- Ftv inloggning
- Hälsoapp
- Kopplingsprogram

Versionshistorik Kopplingsprogram G4

Licensserver

Ladda ner senaste versionen av Licensserver.

2017-08-25 version 4.50.0

 • Byggt om Licensservern så att alla andra program kan kommunicera med varandra via Licensservern.

SMS-Server

Ladda ner senaste versionen av SMS-Server.

2017-10-05 version 4.60.0

 • Byggt om gränssnittet som kommunicerar med Pro Curis servrar. Förut användes två externa dll:er, ssleay32.dll och libeay32.dll för SSL-kommunikationen.Numera används endast Windows standard-dll:er.

2017-08-25 version 4.50.0

 • Byggt om Ebba, Licensservern, PaLo, PaLoAdmin och SMS-Servern så att de alla använder Licensservern för att kommunicera med varandra istället för klientdator på kliniken (den som först startades upp användes som server, vilket gjorde att porten som valts var tvungen att vara öppen i brandväggen på alla datorer. Detta behövs således inte längre då all kommunikation sker via Licensservern).

PaLo / PaLo/Admin

Ladda ner senaste versionen av PaLo. Ladda ner senaste versionen av PaLo-Admin.

2017-08-25 version 4.50.0

 • Byggt om Ebba, Licensservern, PaLo, PaLoAdmin och SMS-Servern så att de alla använder Licensservern för att kommunicera med varandra istället för klientdator på kliniken (den som först startades upp användes som server, vilket gjorde att porten som valts var tvungen att vara öppen i brandväggen på alla datorer. Detta behövs således inte längre då all kommunikation sker via Licensservern).

FK-Tjänst

Ladda ner senaste versionen.

2017-04-28 version 4.20.0

 • Uppgraderad till FK version 5.
 • Rättat fel då FK-tjänsten lägger upp databasen i registret och SQL-servernamnet innehöll \.

2016-11-04 version 4.10.2

 • Uppgraderad till Delphi 10.1 Berlin.
 • Lagt in så det fungerar om databasnamnet har backslash ( \ ) i namnet.

2016-05-12 version 4.10.1

 • Nu med stöd för ReverseClaim.V2, ReverseClaim.V1 stöds inte längre av försäkringskassan.
T4 Floater Edward/Arion

Ladda ner senaste versionen
Edward Arion

2016-05-09 version 4.11.1

 • Nu med eget Systemregister där bland annat data från ”Telefonnummer” rutan i T4 kan kopplas till önskat ställe i Edward/Arion på personuppgifter.
 • Kontrollen/uppdateringen av personuppgifter från T4 uppdaterad. (Förut fanns en risk att rutan om att uppgifterna uppdaterats visades upprepade gånger. Detta på grund av att fältlängden i databaserna T4/Edward/Arion skiljde sig.)

2015-03-06 version 4.00.9

 • Stöd för patienter i T4 markerad som Friskvård. (Med ett ”F” uppe till höger).

2013-12-01 version 4.00.1

 • Generation 4 släpps.

Effica Floater Edward

Ladda ner senaste versionen

2013-12-01 version 4.00.1

 • Generation 4 släpps.

Opus Floater Edward

Ladda ner senaste versionen

2013-12-01 version 4.00.1

 • Generation 4 släpps.

Carita Floater Edward

Ladda ner senaste versionen

2013-12-01 version 4.00.1

 • Generation 4 släpps.

aa