Versionshistorik Kopplingsprogram G4

Licensserver

Ladda ner senaste versionen av Licensserver.

2018-06-01 version 4.65.6

 • En loggningsfunktion som byggdes in i version 4.65.0 har byggts om. I vissa lägen gick uppdateringen av tider långsamt i Ebba (med 5 sekunders fördröjning som resultat). Detta är åtgärdat.
 • Den automatiska omstarten vid midnatt har byggts om. I sällsynta fall kunde tjänsten hänga sig då den skulle meddela eventuellt anslutna klienter om omstarten. Detta är åtgärdat.

2018-03-27 version 4.65.0

 • Förbättrade funktioner för att skicka data mellan anslutna program. Stöd för nya krypteringsalgoritmer AES128.
 • Nytt utvecklingsverktyg. Från och med nu används Embarcadero Delphi 10.2.2 Tokyo.
 • Byggt om gränssnittet som kommunicerar med Pro Curis servrar. Förut användes två externa dll:er, ssleay32.dll och libeay32.dll för SSL-kommunikationen.Numera används endast Windows standard-dll:er.

2017-08-25 version 4.50.0

 • Byggt om Licensservern så att alla andra program kan kommunicera med varandra via Licensservern.

SMS-Server

Ladda ner senaste versionen av SMS-Server.

2018-06-20 version 4.70.3

 • Möjlighet att stänga av att inställningsfilerna redigeras i Ebba.
 • Om väldigt många Ebba-användare slog på "Visas på internet" samtidigt så blev filen med bokningar för stor i vissa lägen vilket resulterade i att överföringen misslyckades. Detta är åtgärdat genom att filen överförs i 1000 poster åt gången.

2018-04-11 version 4.70.0

 • I vissa lägen var den gamla filen oldsms.exe låst av DHCP-Client och kunde inte bytas ut vid den automatiska uppdateringen. Detta är åtgärdat.

2018-03-27 version 4.67.0

 • Ett fel har rättas i den automatiska uppdatering. Om ingen internetanslutning fanns på datorn där SMS-Servern kördes så återställdes en gammal version av Tidboken SMS-Server och SMS-överföringarna slutade.

2018-03-21 version 4.65.0

 • Möjlighet att redigera inställningar direkt från Ebba. Kräver Ebba version 4.65.0 eller nyare.
 • Nytt utvecklingsverktyg. Från och med nu används Embarcadero Delphi 10.2.2 Tokyo.

2017-10-05 version 4.60.0

 • Byggt om gränssnittet som kommunicerar med Pro Curis servrar. Förut användes två externa dll:er, ssleay32.dll och libeay32.dll för SSL-kommunikationen.Numera används endast Windows standard-dll:er.

2017-08-25 version 4.50.0

 • Byggt om Ebba, Licensservern, PaLo, PaLoAdmin och SMS-Servern så att de alla använder Licensservern för att kommunicera med varandra istället för klientdator på kliniken (den som först startades upp användes som server, vilket gjorde att porten som valts var tvungen att vara öppen i brandväggen på alla datorer. Detta behövs således inte längre då all kommunikation sker via Licensservern).

PaLo / PaLo/Admin

Ladda ner senaste versionen av PaLo. Ladda ner senaste versionen av PaLo-Admin.

2017-08-25 version 4.50.0

 • Byggt om Ebba, Licensservern, PaLo, PaLoAdmin och SMS-Servern så att de alla använder Licensservern för att kommunicera med varandra istället för klientdator på kliniken (den som först startades upp användes som server, vilket gjorde att porten som valts var tvungen att vara öppen i brandväggen på alla datorer. Detta behövs således inte längre då all kommunikation sker via Licensservern).

FK-Tjänst

Ladda ner senaste versionen.

2018-03-23 version 4.21.0

 • Numera behövs inte ssleay.dll eller libeay.dll för att FK-Tjänsten ska ladda ner ny version.
 • Ändrat fältet CONTRACT_ID i tabellen FKHIGHCOSTCONTRACT från INT till BIGINT.

2017-04-28 version 4.20.0

 • Uppgraderad till FK version 5.
 • Rättat fel då FK-tjänsten lägger upp databasen i registret och SQL-servernamnet innehöll \.

2016-11-04 version 4.10.2

 • Uppgraderad till Delphi 10.1 Berlin.
 • Lagt in så det fungerar om databasnamnet har backslash ( \ ) i namnet.

2016-05-12 version 4.10.1

 • Nu med stöd för ReverseClaim.V2, ReverseClaim.V1 stöds inte längre av försäkringskassan.
T4 Floater Edward/Arion

Ladda ner senaste versionen
Edward Arion

2018-01-26 version 4.12.1

 • I vissa miljöer som använde T4ArionFloater med DICOM-bilder kom ett felmeddelande på första patienten, och antal bilder som visades i floatern stämde inte. Detta är åtgärdat.

2016-05-09 version 4.11.1

 • Nu med eget Systemregister där bland annat data från ”Telefonnummer” rutan i T4 kan kopplas till önskat ställe i Edward/Arion på personuppgifter.
 • Kontrollen/uppdateringen av personuppgifter från T4 uppdaterad. (Förut fanns en risk att rutan om att uppgifterna uppdaterats visades upprepade gånger. Detta på grund av att fältlängden i databaserna T4/Edward/Arion skiljde sig.)

2015-03-06 version 4.00.9

 • Stöd för patienter i T4 markerad som Friskvård. (Med ett ”F” uppe till höger).

2013-12-01 version 4.00.1

 • Generation 4 släpps.

Effica Floater Edward

Ladda ner senaste versionen

2013-12-01 version 4.00.1

 • Generation 4 släpps.

Opus Floater Edward

Ladda ner senaste versionen

2013-12-01 version 4.00.1

 • Generation 4 släpps.

Carita Floater Edward

Ladda ner senaste versionen

2013-12-01 version 4.00.1

 • Generation 4 släpps.

aa