Mona Tandvårdsräkning, är ekonomisystemet som kopplas till våra journalsystem Edward/Paul.

Mona tandvårdsräkning är baserat på de patientterapier som har utförts. När patientens behandling är registrerad i Edward/Paul blir den tillgänglig i Mona för vidare hantering/betalning.

Mona tandvårdsräkning används även för övervakning av ärenden skickade till Försäkringskassan, dess beslut och tillhörande betalningsspecifikationer.

Mona har bl. a. följande funktionalitet:

  • Skapar fakturor till patient eller försäkringsbolag/myndighet.
  • Koppling till Försäkringskassans TANDEN.
  • Kassafunktion.
  • Artikelregister.
  • Bokföringstransaktioner till befintliga ekonomisystem.
  • Besök- och uteblivandehantering.
  • Flera kassor kan hanteras samtidigt.
  • Byggt för att användas i fleranvändarmiljö.
  • Artikelgrupper med olika momssatser.

Samtliga produkter från Pro Curis kan uppdateras via Internet med automatik.

aa