Versionshistorik Mona G4

Ladda ner senaste versionen

2019-01-09 version 4.73.0

 • På fliken transaktioner kunde äldre transaktioner visa fel summa i gridden (i detaljer visades de dock korrekt). Detta är åtgärdat.
 • Ny version av utvecklingsverktyget Embarcadero Delphi 10.3 Rio.

2018-09-11 version 4.72.2

 • Kryssrutan Visa från vald patient på transaktionsfliken fungerade inte som tänkt. Detta är åtgärdat. Om en patient är vald så visas de senaste 3 årens transaktioner med automatik. Om ingen patient är vald visas innevarande vecka (eller den inställning som gjorts i systemregistret).
 • Under menyn Arkiv har Stäng aktiv patient tillkommit. Aktiv patient väljs bort och till exempel klinikköp kan göras..

2018-09-05 version 4.72.0

 • I vissa lägen då en terapi som ingick i en kundkorg lades in i Kundvagnen i Mona blev den dubblerad. (När man klickade på Mona-knappen i Edward och patienten bara hade en terapi/kundkorg). Detta är åtgärdat.

2018-09-03 version 4.71.0

 • Byggt in Swish som betalningssätt. Kontakta Pro Curis för hjälp med driftsättning om ni vill använda Swish.
 • Lagt in knappar för att enklare fylla i och välja betalningssätt.
 • Optimerat och snabbat upp flikbyte.

2018-05-24 version 4.70.0

 • Byggt bort användandet av de externa DLL:erna ssleay32.dll och libeay32.dll.
 • Förberett för GDPR.
 • Nytt utvecklingsverktyg. Från och med nu används Embarcadero Delphi 10.2.2 Tokyo.

2018-01-23 version 4.60.3

 • Vid uppstart och rapportkatalogen saknades visades feldialoger. Dessa är bortplockade. Om ingen eller en felaktig rapportkatalog hittas vid uppstart så sätts rapportkatalogen numera till startkatalogen.

2018-01-19 version 4.60.2

 • Det kunde bli fel när bokföringen skulle initieras.

2018-01-19 version 4.60.1

 • Egendefinierade rapporter i databasen. Numera sparas även egendefinierade rapporter i databasen. Den stora fördelen är att alla får tillgång till rapporterna som förut låg lokalt på varje dator. Vid nyinstallation av dator kan rapporterna dessutom kopieras så att de visas på nya datorn i System - Administrera rapporter. Det är även enklare att beställa rapport från Pro Curis då de kan laddas ner direkt inne i Mona.
 • Numera kan man återbetala pengar via Swish när ett kvitto eller faktura makuleras / krediteras.
 • Byggt in att det går att trycka F6 för att få fram kalkylatorn..

2017-08-25 version 4.50.0

 • Rapporter i databasen.
  Detta innebär att rapporter som tidigare sparades i en fil lokalt eller i en gemensam katalog på en server, numera sparas i databasen istället. När den första datorn startar den nya versionen (4.50.0) av Mona, Ebba eller Edward så läggs alla rapporter, från inställd rapportkatalog, in i databasen. Det går också att vid ett senare tillfälle läsa in eller byta ut de redan inlästa rapporterna. Möjligheten finns också att ladda ner ”standard” rapporter från Pro Curis AB:s hemsida inifrån något av ovan nämnda program. Detta gäller för RPT (Crystal reports) och RTF (Word eller Wordpad) rapporter. Egendefinierade rapporter påverkas inte av detta, men kommer i en senare version. Skulle den dator som startar något program som första klient inte ha alla rapporter i rapportkatalogen så läggs de in efterhand som någon annan, som har rapporten, skriver ut den. Pro Curis AB kan också enklare hjälpa till att specialanpassa rapporter för respektive kund.

2017-04-27 version 4.18.0

 • Stöd för att skriva text med olika teckensnitt i Ant. (Styrs från Edward)
 • Infört informationsruta som visas då specialversion ökas.
 • Stöd för Försäkringskassans version 5 (MAJR2017)

2016-11-04 version 4.17.0

 • Uppgraderad till Delphi 10.1 Berlin.
 • Lagt in mer varning när det inte är ifyllt något på kontant och/eller kort vid kassabetalning.
 • Även systemparameter som gör att det inte går att utföra köpet om inget är ifyllt på kontant och/eller kort vid kassabetalning, standard för denna inställning gör så det inte går att utföra köpet.
 • Vid avskrivning på fakturor gick det tidigare att bara trycka spara, och kunde man då få uppfattningen att det var gjort någonting, nu kommer det en varningsruta om att inga avgifter kommer att strykas.
 • Ändrat i gridden vid betalningsplan, allt fick inte plats tidigare.
 • För att starta Edward eller Ebba från något annat ställe än det förinställda går det att hålla nere CTRL samtidigt vid tryck med vänster musknapp på Edward eller Ebba knapparna, då kommer en dialog upp för att välja var programmet ligger.
 • Ändrat meddelande från "Ändringarna kommer att ångras" till "Kundvagnen kommer att tömmas"
 • Lagt in så det går att välja fram den patienten som tillhör verifikationen som är vald på transaktionsfliken.
 • Tidigare summerade transaktionsfliken endast om "Visa endast från aktiv patient" var ikryssad. Numera så skrivs det alltid en summa längts ner.
 • Lagt in högerklicks menyval i kundvagnen och kundkorgen för att lägga till och ta bort saker ur kundvagn och kundkorg.
 • Lagt till högerklick på transaktionsfliken för att ta fram bokföring för just den posten (samma som att trycka F10).
 • Om momssatsen ändras (25 % momsen) i systemregistret Kassa-fliken så kommer fråga om alla artikelmomser med 25 % ska uppdateras automatiskt.
 • Lagt till att fakturanummer syns på transaktionsfliken.
 • Buggfix när bokföringen skulle starta/initieras.
 • Ändrat så att fakturaavgift inte kryssas i igen vid byte av fakturamottagare.
 • Tagit bort kassanummer på avstämningsutskriften.

2016-05-20 version 4.16.0

 • Nu går det att ställa in hur långt tillbaka som transaktioner visas på transaktionsfliken, Dagens, innevarande vecka, innevarande månad. Systemregistret/Övrigt/Diverse.
 • Vid stryk terapi i Edward så går det att hoppa direkt till Mona och stryka terapin/kundkorgen.
 • Vid betala faktura så kunde patient ändras på registreringsfliken till den patienten som vald fakturan gällde.
 • Samma vid Ändra patientuppgifter så kunde patient bytas till någon familjemedlem.
 • Mona.exe är numera signerad med certifikat från Pro Curis AB. Detta för att höja säkerheten då Mona.exe laddas ner från Internet/kontrolleras av antivirus-program.

2016-03-16 version 4.15.7

 • Utskrift av faktura/kvitto samt förhandsvisa fungerar bättre nu.
 • Numera så är det alltid minst ett betalningssätt av faktura valt.
 • Skriver ut ansvarig vårdgivare på fakturor och kvitto på rätt sätt.

2015-12-03 version 4.15.5

 • Det kunde bli vissa fel om inte realtidsbokföringen var aktiverad.
 • Uträkningen på transaktionsfliken kunde i vissa fall visa ett felaktigt belopp.

2015-12-01 version 4.15.1

 • På transaktionsfliken skrivs numera summering ut för respektive transaktion och längst ner en summa för alla transaktioner.

2015-11-06 version 4.15.0

 • En mer detaljerad avstämningsrapport med konto för de som valt detta i systemregistret.
 • Det går nu att ställa in vilka betalningssätt som blir valbara vid fakturabetalning samt vilket som ska vara ifyllt som standard.
 • Betalning med Swish (kontakta Pro Curis AB) för mer information, gäller endast för fakturor.
 • Menyval för inställning av automatisk utskrift och förhandsgranska.
 • Nu går det att ändra ekonomiska uppgifter i Mona (endast Edward tidigare) som t.ex. faktura och kvittonummerserie, samt vilka rapporter som ska användas vid faktura och kvittoutskrift.
 • Fixat till griddar så de ser bättre ut.
 • Fixat att makulering kunde visa fel hur den var betald.
 • Fixat fel med att Ácontodialogen inte visades efter flikbyte.
 • Visar numera mer information på en betalningsplan, bl.a. hur mycket som återstår att betala.
 • Uppgraderad till Delphi 10 Seattle.

2015-08-12 version 4.10.4

 • Nytt menyval under "?" - ”Steg för steg” som laddar ner ett Word dokument med en steg för steg guide.
 • Stöd för moms på terapier.
  I kundkorgen har det tillkommit en kryssruta som visar om terapin är momsbelagd eller inte. Denna kryssruta är också ikryssad på artiklar. Den går att kryssa i eller ur med högerklick menyval eller space (mellanslag).
 • Alla priser som visas på terapier eller artiklar är inklusive moms.
 • Momssatsen går att ändra i Mona systemregister på fliken Register – Kassa.
 • Numera går det att lägga upp en justeringspost som hanterar eventuella överskott/underskott vid avslutad behandling och terapikoderna ska skickas till Försäkringskassan. Inställning i systemregistret och sen högerklick på terapin i kundkorgen.
 • Omändrad patsaldo-flik för att lättare förstå den.
 • På fakturera formuläret har det tillkommit en kryssruta för att bara visa fakturor för vald patient.
 • Bredare Mona, nu med upplösning 1024 x 600.
 • Det går att dubbelklicka på en osignerad terapi i Mona och på så sätt få upp signeringsrutan direkt.
 • Bokförings exportformat MEA, har nu stöd för uppdelning av debet och kredit poster på varsin rad.

2015-07-09 version 4.10.3

 • Inlägg av terapier från Mona har förbättrats, bl.a. så är det bara terapier utan FK-ersättning som kan användas.
 • Egendefinierade rapporter är förbättrad och dessa hamnar numera också under menyvalet Rapporter/Egendefinierade där användaren kan ändra sitt eventuella urval på ett enkelt sätt.
 • Ytterligare ett utseende på avstämningsfliken som går att ändra i systemregistret där både utseendet på avstämningsfliken och utskriften av avstämningen ändras. System/Systemregister/Övrigt.
 • Rapporten för A-conto utskrift är ändrad och förbättrad med fler urval.
 • Vid högerklick på en transaktion på avstämningsfliken tar Mona fram aktuell transaktion eller bokföringspost. På avstämningsfliken dyker det sedan upp en ”Återgå” knapp för att snabbt komma tillbaka till samma post som tidigare.

2015-05-29 version 4.10.1

 • Större Mona, nu med upplösning 1280 x 768. Nu får det plats med mer information utan att behöva hoppa mellan flikarna.
 • Nytt utseende på Kassafliken med beloppen för faktura och kvitto. Detta för att lättare kunna följa flödet vid faktura och kvittobetalning.
 • Bytt namn på kundkorgen till kundvagn.
 • Gamla kundkorgen flyttad till fliken ”Kundkorg” ovanför kundvagnen.
 • För att lägga till terapier via Mona trycks F12 ner när kundkorgsfliken är aktiverad, efter angiven signatur hamnar dessa i kundvagnen direkt.
 • Artikelregistret ligger numera på en flik vid sidan om kundkorgen ovanför kundvagnen.
 • Informationsruta till höger som innehåller patientuppgifter angående Saldo, áConto och annat. Ett ord på varje rad är länkar som går att klicka på och då hoppar programmet automatiskt till det avsnittet där mer information finns.
 • Mindre buggrättningar.

2015-01-23 version 4.01.5

 • Buggrättning av fakturautskrift gällande RTF-fakturor.

2014-11-13 version 4.01.3

 • Möjlighet till ett nytt betalsätt för fakturor, Landstingsbetalning.
 • Stöd för befolkningsregister.
 • Som standard visas bara information för vald patient på transaktionsfliken.
 • Som standard döljs makulerade betalplaner.
 • Enklare att skapa betalplan direkt ifrån Edward.
 • Fler val på ingående belopp i en betalplan.
 • I rapporten fakturor så kommer även fakturor med där förälder står som betalningsmottagare.
 • Det går att ladda ner färdiga rapporter från Pro Curis hemsida via FTP direkt in i Mona som egendefinierad rapport.
 • Uppgraderad till Delphi XE7.
 • Två nya teman har tillkommit.
 • Ny Om-ruta som visar versioner på alla Pro Curis Suite filer.
 • Om-rutans bakgrundsbild följer årstiderna.
 • I Om-rutan kan man numera klicka på versionsnumret för att komma till denna sidan direkt.

2014-05-07 version 4.01.2

 • Byggt om i "rapport" Utskrivna fakturor så den inte visar de som har noll fakturor samt att man kan välja att markera en fakturaspec som godkänd.
 • Nu med rapportgenerator som i Edward.
 • Det går att ladda ner rapporter från Pro Curis hemsida via ftp i skapa rapport, gäller både för Mona och Edward.

2014-04-01 version 4.01.0

 • Nu även med stöd för bokföringsexport i filformatet MEA (sedan tidigare SIE-filformatet).
 • Nu med förbättrad version av egendefinierade rapporter, det går att ladda ner egendefinierade rapporter direkt inifrån Mona från Pro Curis AB:s hemsida.
 • Vid flera kassor så visas bara den kassan på avstämningsfliken som är aktuell.
 • Bättre hantering av högkostnadsbelopp, -besök och Landstingsersättning, nu dras besöken av direkt från terapibeloppsersättningen.
 • Nu hanteras även makulering av poster som är bokförda på det äldre sättet.
 • Buggrättning när Aconto används som betalning, tidigare gjordes ingen öresavrundning då.

aa