IT-lösningar för den moderna praktiken.

Pro Curis utvecklar och marknadsför dataprogram för specialisttandvården, bland annat patientjournalsystem, tidbokningssystem, bildhanteringsprogram samt kefalometriprogram - produkter som tillsammans utgör basmjukvaran i vårt produktsortiment.

Företaget utvecklar dessutom program för t.ex. patientinloggning och tandvårdsräkning vilket sammantaget ger tandvårdsklinikerna en totallösning.

Pro Curis grundades 1995 och introducerade då Tidboken som företagets första produkt. Idag har vi användare i hela Sverige från norr till söder. Sedan starten, från bara några få kliniker som kunder det första året, har Pro Curis vuxit till att i skrivande stund vara dominerande leverantör till specialisttandvården.

Vi är ett team med hög ambitionsnivå. Vårt mål är att erbjuda bästa tänkbara service och support till tandvårdskliniker och specialisttandläkare som använder Pro Curis produkter. Vi vet att våra användare värdesätter personlig service och snabb respons och vi strävar efter att överträffa alla förväntningar.

Vår uppgift är dessutom att sprida information och kunskap om Pro Curis produktsortiment, som ständigt vidareutvecklas och breddas. Vi fungerar även som en kanal bakåt för synpunkter och önskemål från användarna till vårt utvecklingsteam. Det är viktigt för oss att anpassa våra produkter och tjänster efter de krav och behov som specialisttandvården har.

Du är välkommen att kontakta oss för hjälp med lösningar och information om våra produkter.

Läs vår Dataskyddspolicy här.

aa