Pro Curis system för lagring av bildinformation och data, bygger på den senaste DICOM-standarden och lagring via ett filbaserat system eller SQL.

DICOM är en global informationsteknologisk standard som säkrar interoperabilitet, där vår målsättning är att kontinuerligt bygga vidare på DICOMs byggstenar i syfte att effektivisera kommunikationen avseende lagring av bildinformation och övrig data.

PACS (Picture Archiving and Communication System)
Pro Curis PACS är en egenutvecklad produkt som stödjer den senaste DICOM-standarden och levereras med stöd för MS SQL-server eller ORACLE som standard.

TransferSyntax
DICOMServern har stöd för JPEG2000 med valbar komprimeringsgrad 0-100%, JPEG2000LossLess, JPEG, RLE, ZLIB och opackat (Little/Big-Endian).
Funktioner för att konvertera bilder i realtid vid MOVE finns. Det går även att ställa in hur filerna skall sparas på disk, vilken transfersyntax som skall användas. Olika inställningar för RGB och MONOCHROME finns. (Foton/röntgen). Exempelvis går det att ställa in så att alla foton sparas som JPEG2000 packade 75 % medans Röntgen-bilder sparas som ZLIB oförstörda.

DICOMdir
Pro Curis DICOMdir är ett filbaserat system, d v s DICOM-objekten lagras som filer i en katalogstruktur. DICOMdir levereras som standard till Pro Curis produkter som hanterar bildinformation. DICOMdir kan endast användas lokalt och ger således ingen möjlighet att kommunicera med externa enheter.

PROXY-server
Eftersom DICOM-standarden inte reglerar alla detaljer kring en PACS servers funktionalitet, t ex ger DICOM ”fria händer” avseende användarrättigheter, har Pro Curis utvecklat en PROXY-server som placeras mellan klienterna och PACS-servern. Som resultat får man ökad funktionalitet och prestanda som t ex snabbare bildåtkomst, effektivare datakommunikation, utökad säkerhet med användaridentifiering och användarrättigheter och utökade DICOM tjänster.
Vår PROXY-server kan specialanpassas för specifika kundbehov.

Pro Curis PACS i punktform:

  • Stöd för vanligast förekommande transfersyntax (ex. JPEG2000, ZLIB).
  • Stöd för multipla anslutningar. (Endast minnet på servern sätter stopp för antal trådar).
  • Finns både som 32-bitars och 64-bitars tjänst.
  • Stöd för multipla bildkataloger. Flera bildkataloger kan definieras där filerna sparas. Endast en katalog är dock skrivbar. Filer som hämtas från en icke-skrivbar katalog och redigeras läggs i den skrivbara katalogen automatiskt. (Praktiskt då bilder till exempel läggs i årskataloger. Äldre bilder kan då inte skrivas över/förstöras).

Samtliga produkter från Pro Curis kan uppdateras via Internet med automatik.


Ja Tack! Jag beställer härmed kostnadsfritt följande DICOM Conformance Statement:

Företag: *
Kontaktperson: *
Adress: *
Postnummer: *
Ort: *
E-mail: *

Fält märkta med
* är obligatoriska

Pro Curis Dicom Image Server
Pro Curis Arion (klient)

aa