PaLo är ett system för patient-login, där patienten själv enkelt kan anmäla sin ankomst till kliniken via en pekskärm.

PaLo:s huvudsakliga uppgift är att berätta för personalen att patienten är på plats för sin behandling. Programmet berättar också för patienten som loggar in, om vårdgivaren är försenad av någon anledning. Patienten kan också boka sin nästa tid, detta med hjälp av en kod som erhålles på behandlingsrummet. Dessa funktioner ersätter vissa arbetsmoment som annars personal i receptionen blir belastade med.

PaLo är kopplad till Pro Curis tidbok Ebba.

PaLo har bl. a. följande funktionalitet:

  • Byggd för att användas mot pekskärmar.
  • Programmets utformning gör att säkerheten är mycket hög.
  • Patienten kan skriva sitt personnummer/födelsedag godtyckligt.
  • Texter, färger och knapputseende, definieras av användaren, och kan bytas ut i realtid från annan dator via PaLo-admin.
  • Möjlighet att köra programmet på flera enheter i väntrummet.
  • Patienten kan endast se tider bokade aktuell dag.
  • Om patienten är försenad, står det i programmet med hur många minuter eller timmar.
  • Patienten kan boka sina tider själv.
  • Patienten får reda på om vårdgivaren är försenad (detta gör att personalen slipper gå ifrån sin redan försenade behandling för att berätta att de är lite sena).

Samtliga produkter från Pro Curis kan uppdateras via Internet med automatik.

aa