Pro Curis Suite har direktkoppling mot ett antal olika Befolkningsregister.
Exempel på sådana är:

  • Master
  • Folke
  • Buset
  • PopulationManager
  • *T4
  • *Effica
  • *Opus
  • *Carita

Om koppling mot andra Befolkningsregister önskas så bygger vi självklart det.

Direktkopplingen innebär att i formuläret "Redigera patientuppgifter" finns en knapp bredvid personnumret som söker i inkopplat Befolkningsregister varvid efternamn, tilltalsnamn (eller alla förnamn), aktuell adress samt status hämtas. Status kan till exempel vara Skyddad identitet, Avflyttad, Avliden. Om Avliden så töms adressfältet automatiskt (adressen läggs i Övrigt-rutan) så att det inte går att skriva ut brev/etiketter med automatik/av misstag till den avlidne.

Direktkopplingen ställs även in att köra uppdatering av hela patientregistret vid önskade tillfällen.

Det går även att uppdatera patientregistret via kopplingarna, (Floaters), till T4, Effica, Opus, Carita. Endast information som sparats i respektive system är då tillgängligt för Pro Curis Suite.

Samtliga produkter från Pro Curis kan uppdateras via Internet med automatik.

aa