Nu kan man skicka SMS-påminnelser direkt från t ex ett tidbokningssystem.

Vid bokning anges mobiltelefonnummer, samt datum och klockslag när eventuell SMS-påminnelse skall skickas till patienten. Man kan även skriva ett litet meddelande till patienten, t ex vad som skall göras vid besöket. De bokade påminnelserna överförs omgående till oss på Pro Curis via en säker (krypterad) anslutning. Hos oss lagras SMS-påminnelserna tills det är dags för dem att skickas till respektive mottagare.

"SMS-påminnelser sparar miljoner i tandvården. Genom att påminna om tandläkarbesök med SMS, har Folktandvården i Jönköpings län sparat 7,1 miljoner kronor. Betydligt fler, 18 400 patienter, kom ihåg sina besök efter att de fått en påminnelse jämfört med 2004. Det var i januari förra året som systemet infördes i Jönköping för de patienter som var intresserade. Meddelandet skickas automatiskt till patienten dagen före ett besök, det rör sig i dag om 31,5 procent av patienterna."

Källa: Computer Sweden 2006-05-22

Samtliga produkter från Pro Curis kan uppdateras via Internet med automatik.

aa